На тържествена церемония днес в зала „Орханиец“ на Историческия музей бяха връчени дипломите на Випуск 2018 на Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет, база Ботевград – 25 в специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ и 1 - „Електронна техника и микроелектроника“. След тригодишно обучение студентите получават образователна степен „професионален бакалавър”.


От Випуск 2018 образованието си в друг ВУЗ продължават 20 човека, което е над 80% от завършилите. Среден успех на випуска (от 6-те сесии) е 4,42. С отличен успех - 5,75, завършва един абсолвент - Мирослав Славчев, а трима с успех „Много добър“. Това е 26-ият по ред випуск на Техническия колеж в Ботевград.


Спонсори на днешната церемонията по връчването на дипломите бяха фирмите: IMI, SENSATA Technologies, Микроак, Инкотекс груп и Интернешънъл Пауър Съплай (IPS).