Предстои тържествено връчване на дипломи на студентите от специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ на Технически колеж – София при Технически университет София.


Събитието ще се състои на 31.03.2023 г. – петък, от 17:00 ч. в зала „Орханиец“ на Исторически музей - Ботевград.


Гости на церемонията ще бъдат: проф. дн инж. Иван Кралов - ректор на ТУ - София, проф. д-р инж. Ивайло Ганев - директор на ТКС - София, доц. д-р инж. Валентин Ценев - ръководител катедра “Електроника и електроенергетика“, ръководители и представители на водещи компании от индустриалния сектор Ботевград и др.