На тържествена церемония днес бяха връчени дипломите на Випуск 2014 на Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет. След три годишно обучение те получават  образователна степен „професионален бакалавър”.  Заместник –ректорът на ТУ проф. Валери Младенов връчи дипломите на първенците на випуска:  Здравко Евстатиев, Николай Петков и Преслава Пацова.
Средният успех на випуска е  добър 4.28. Отличникът е един, петима имат успех над „много добър 5” Според статистиката 77% от випуск 2014 продържават образованието си във висше учебно заведение, като най-много са в Техническия университет.
Първенците на випуска получиха и награди, осигурени от спонсорите на церемонията: фирмите „Накмаш”, „Булсан”, Сензор найт” ИМИ, „Атлантис нет”.
Това е 22-ият випуск на Техническия колеж в Ботевград. Досега завършилите са общо 939 души.
На церемонията пристваха и директорът на колежа проф. Ивайло Ганев и професор Ради Романски, ръководител на катедра „Електроника и компютърни системи технологии” от Техническия университет. Според проф. Романски търсенето на инженерни кадри през 2020 година  ще бъде два пъти по-голямо от възможностите да бъдат обучени такива специалисти.