През април 2018 година община Ботевград, като част от регионалното сдружение за управление на отпадъците, спечели европейски проект за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. Има отреден и общински терен – около 35 декара, близо до регионалното депо, върху който да бъде изграденото въпросното съоръжение.  


От една години обаче всички процедури, които общината открива по този проект, се обжалват от една и съща фирма – „Комунална техника”. Нейният собственик притежава и „Еко Ес Мениджмънт”, която по време на предишното управление на общината извършваше сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Ботевград. Договорът й за изпълнение на дейностите изтече през февруари 2016 год. и не бе подновен. 


В предходни години фирмата закупува общински терен от 40 декара с намерение да изгради компостираща инсталация, но към момента то не е реализирано.    


Затова общината предприема съответните действия, като допустим бенефициент по ОП „Околна среда – 2014 – 2020 год.”, по изготвяне на проект и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ  за изграждане на такова съоръжение. Проектът е спечелен, договорът за финансирането му е подписан, но всичко спира до тук. Причината, както написахме по-горе в текста, е, че „Комунална техника” обжалва всички процедури на общината, свързани с неговата реализация.  


Това обясни кметът Иван Гавалюгов на заседанието на Общинския съвет вчера, когато на дневен ред бе отчетът за дейността на Регионалното депо през 2018 год. Той внесе яснота по темата в отговор на запитване, отправено от съветника Йордан Йорданов. 


Кметът сподели още пред Общинския съвет, че е водил разговори с представител на фирма „Комунална техника”, който му завил в прав текст, че има личен интерес инвестицията на общината да не се случи. Според Иван Гавалюгов, въпросният господин саботира процедурите, като обжалва по всевъзможен начин обявленията.


„След като е обжалва самото обявление, с което се открива процедура по събиране на оферти, в конкретния случай за проектиране и строителен надзор, и след като общината я прекратява, той обжалва и самото прекратяване, което не е уважено от Комисията по защита на конкуренцията, обясни кметът Гавалюгов. -Проектът е със срок на реализация 30 месеца, ние сме още в първата година. Но времето си тече. Господинът обжалва с надеждата, че впоследствие, след като общините загубят това европейско финансиране поради неизпълнение на проекта в определения срок, той ще може да реализира своето инвестиционно намерение. Между другото никой не го спира към настоящия момент да направи това”, допълни  кметът. 


„Въпреки този явен саботаж, аз съм оптимист, че проектът на общината за над 8 милиона лева, който ще послужи не само на нейните жители, а и на хората от Правец и Етрополе, ще бъде реализиран”, изтъкна Иван Гавалюгов.  


„Наличието на компостираща инсталация безспорно ще удължи „живота” на първата клетка на депото. При положение, че продължава депонирането с това темпо – по 1 000 – 1 500 тона отпадъци на година, тя ще може да се използва в продължение на още 7-8 до 9 години”, уточни пред ОбС Милчо Илчев – управител на ОП „Регионално депо”.