В Общинска Администрация – Етрополе беше подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строеж: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия „Тодор Пеев”, гр. Етрополе“.
Проектът ще бъде финансиран от Националния доверителен екофонд  и изпълнен от „НСК София” ЕООД.
 Предвидени за изпълнение са следните видове дейности:
1. Топлинно изолиране на външни стени;
2. Подмяна на неподменена съществуваща дограма с PVC стъклопакет;
3. Топлинно изолиране на покрива с минерална вата;
4. Топлинно изолиране на под;
Стойността на предвидените за изпълнение видове работи е 209 360 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строежа е 70 календарни дни.


Източник: Община Етрополе