Специално за седмокласниците и техните родители бе организирана обща среща, на която бяха представени възможностите за обучение в трите гимназии в Ботевград. Срещата се проведе  вчера в големия салон на читалище „Христо Ботев”   В нея участие взеха и представители на  местни производствени фирми: Джи Фармасютикълс, ИМИ, Биовет и Топлик.


За първи път в Ботевград се провежда среща в такъв формат. Инициативата за нея е на създадения Обществен съвет по въпросите на образованието в общината, в който участват представители на основните, средните и висшите училища, местния бизнес, дирекция „Бюро по труда” и Община Ботевград, която има ролята на медиатор сред останалите участници в Съвета. 


На заседание през март членовете на Обществения съвет единодушно взеха решение април месец да бъде посветен на възможностите за кариерното развитие и консултиране. Във връзка с това бяха проведени отворени врати в средните училища,  младежка трудова борса, както и вчерашната обща среща. 


Форумът бе открито от кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов. „Лично аз се надявах на доста по-сериозно присъствие, но тези, които са прояви интерес, присъстват днес тук”, каза той. Той изрази надежда, че представителите на трите гимназии ще успеят да убедят учениците, които завършват тази година седми клас, да продължат образованието си в Ботевград, както и че бизнесът ще даде точни насоки на младите хора какви специалисти се търсят и какви професии имат бъдеще. 


„Това няма да е последната среща. Общината ще организира поредица от прояви с огромното желание по някакъв начин да срещнем интересите на всички страни  и в крайна сметка нашите деца – децата на община Ботевград, да получат едно качествено образование, такова каквото е им е потребно първо на тях, за да се изградят като информирани и образовани личности. А работодателите да ползват кадри, създадени в местните училища”, каза още кметът Гавалюгов. 


Последователно бе дадена думата на директорите на трите гимназии в Ботевград – ПГТМ Христо Ботев”, ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” и ПГТМ „Стамен Панчев”, да представят възможностите за образование в училищата, които ръководят.  За всяко учебно заведение бе подготвена  подробна и изчерпателна информация относно специалности и профили, чуждоезиково обучение, работа по проекти, извънкласни дейности, състоянието на кадровата обезпеченост на образователния процес и материалната база.  


Всеки един от директорите оправи покана към седмокласниците и техните родители, които проявяват интерес, да посетят и разгледат съответното училище. 


На представителите на бизнеса също бе предоставена възможност да запознаят аудиторията с перспективите за професионална реализация в тяхната дейност.  


Дата и часът на общата среща бяха обявени на 2 април: http://botevgrad.com/news/75653/Srednite-i-visshi-uchilishta-otvaryat-vrati-za-karierno-orientirane/