На 22 април се отбелязва Международният ден на Земята - един от най-големите нерелигиозни празници, отбелязвани по света.
Традиционно се организират различни инициативи - изложби, открити уроци, презентации и публични лекции на екологични теми, почистване на зелени площи, залесявания и озеленявания.
Учениците от ОУ „Христо Ботев” с.Лопян, както всяка година на този ден, активно се включиха в мероприятието – почистиха района на училището, градинката грейна от боядисаните в различни цветове камъни около дърветата.


Текст и снимки: Мариана Дойнова