Днес, 3 май  в Ботевград започва международният турнир по спортна акробатика. Надпреварата ще продължи и утре - събота, 4 май.


Ето програмата на турнира:3 май, петък


9:00 – 9:35 Смесена комбинация
Женски двойки, смесени двойки и женски тройки 6-12
Мъжки двойки, смесени двойки и мъжки четворки 8-14


9:40 – 10:10 Смесена комбинация
Женски двойки и женски тройки 8-14


10:15 – 11:35
Женски тройки 8-14 Смесена комбинация
Мъжки двойки, женски двойки и женски тройки 7-16/подготвителна/ Баланс


11:40 – 12:10 Официално откриване на турнира


12:15 -12:45
Женски двойки 9-16 Баланс
Женски тройки 9-16 Темпо


12:50 – 13:30
Женски тройки и мъжки двойки 9-16 Темпо
Женски двойки и смесени двойки 9-16 Баланс


13:30 – 15:00 Почивка


15:00 – 15:30
Женски тройки 10-18 Темпо
Мъжки двойки,женски двойки и смесени двойки 10-18 Баланс


15:40 – 16:10
Женски тройки и мъжки четворки 10-18 Темпо
Женски двойки 10-18 Баланс
Женски тройки 11-19 Темпо
Смесени двойки и женски двойки 11-19 Баланс


16:30 – 17:00 Награждаване във възрастите 6-12 и 8-14 години


17:30 – 18:00
Женски тройки, женски двойки и мъжки двойки 7-16 /подготвителна/ Темпо
Мъжки двойки 9-16 Баланс


18:10 – 18:40
Женски двойки 9-16 Темпо
Женски тройки 9-16 Баланс


18:50 – 19:30
Женски двойки и смесени двойки 9-16 Темпо
Женски тройки 9-16 Баланс


4 май, събота


Финали


9:00 – 9:30
Женски тройки 10-18 Баланс
Мъжки двойки,женски двойки и смесени двойки 10-18 Темпо


9:40 – 10:10
Женски тройки и мъжки четворки 10-18 Баланс
Женски двойки 10-18 Темпо
Женски тройки 11-19 Баланс
Смесени двойки и женски двойки 11-19 Темпо


10:10 – 10:30 Почивка


10:30 – 11:00
Женски тройки 7-16 /подготвителна/ Темпо
Женски двойки и мъжки двойки 7-16 /подготвителна/ Баланс
Мъжки двойки 9-16 Баланс


11:10 – 11:40
Женски двойки 9-16 Баланс
Женски тройки 9-16 Темпо


11:50 – 12:30
Женски двойки 9-16 Баланс
Женски тройки и смесени двойки 9-16 Темпо


12:30 – 13:00 Почивка


13:00 – 13:30
Женски тройки, смесени двойки, мъжки двойки и женски двойки 10-18 Смесена комбинация


13:40 – 14:10
Женски тройки, женски двойки и мъжки четворки 10-18 Смесена комбинация
Смесени двойки, женски двойки и женски тройки 11-19 Смесена комбинация


15:00 – 15:30 Награждаване във възрастите
7-16, 9-16, 10-18 и 11-19