Вчера – 16 май, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в присъствието на министър Аврамова и министъра на Евроинтеграцията на Сърбия Ядранка Йоксимович, бяха подписани договорите за финансиране на 31 проекта /на обща стойност над 8 милиона лева/ по втората покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. Средствата са за инициативи за създаване на устойчив туризъм, подпомагане на младежите и грижи за околната среда. 


По приоритетна ос „Устойчив туризъм” на Програмата е одобрен и проект „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац” на стойност 531 464 евро, от които 315 000 са за нашата община - водещ партньор по него, а партньор е Народният музей в град Лесковац.  


Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца след сключване на договора за финансиране, което вече е факт.  


Проектното предложение „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац” включва следните дейности: експониране и социализиране на часовниковата кула, т.е да се направи достъпна за посетители в нея и да се изградят мини сцени около самата кула, с цел реализиране на бъдещи прояви на открито; облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някой от тях ще са с постоянен, а други с временен характер, подмяна на настилки; изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство и облагородяване на прилежащите външни пространства.