В момента са отворени процедурите за набиране на оферти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 17 жилищни и 5 административни сгради по Оперативн програма “Региони в растеж”. 


В средата на юни е крайният срок за отваряне на офертите. Реализацията на проектите може да започне още през настоящия строителен сезон – в края на лятото.  След като се сключи договор с изпълнителите, ще се пристъпи към  проектиране, одобряване на проектите, издаване на разрешение за строеж и започване на дейностите.


„Физически нямаше възможност това да се случи по-рано, тъй като през март стана известно класирането, а в края на месеца бяха сключени договорите за финансиране. Веднага след това организирахме процедурите, които също отнемат време. Има срок, в който се събират оферти, необходимо е техническо време за работа на комисията по оценяването, изчаква се да преминат и сроковете за обжалване”, обясни кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии. 


„Общината прави всичко възможност за съкращаване на сроковете, но все пак се изисква технологично и законово време за възлагане на инженеринга на тези 17 жилищни и 5 административни сгради”, допълни кметът.  


Да припомним, че Община Ботевград успешно защити и шестте проекта, с които участва в поканата на МРРБ, с която на конкурентен принцип бяха разпределени близо 33 млн. лв. между имащите право да участват 28 общини от четвърто йерархично ниво. Проектите на Общината са на обща стойност 6 759 483,50 лв.


Ботевград е и общината с най-много одобрени проекти, с най-много одобрени за инвестиция сгради, и с най-голяма обща сума на спечелените средства, които на практика са около 20 процента от общото финансиране по тази покана.