ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


До г-н Димитър Димитров
Кмет на Община Етрополе


Уважаеми господин Димитров,


Поздравявам Ви с успешното завършване на учебната 2018/2019 година по руски език в детските градини във Вашата община. Благодаря Ви, лично от мое име и от името на моите колеги в Националния съвет на Национално Движение Русофили, за
Вашата решаваща подкрепа за формирането и работата на групите за изучаване на руски език. Благодарение на Вас и на учителката по руски език децата се приобщиха към удивителния свят на руската култура. Запознаха се с приказни герои, научиха песни и стихотворения, които обогатяват тяхното детско светоусещане.
Убедени сме, че с Ваша помощ работата на групите за изучаване на руски език от децата ще продължи и през следващата учебна година.
Използвам случая да Ви пожелая много успехи в ръководството на
Община Eтpoполе, a така също здраве и щастие в личния живот. Още веднъж благодарим!


Председател на Националния Съвет на Национално Движение Русофили :  /п/ Николай Малинов