Вчера - 13.06.2019 г., кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов подписа договор  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“.


Да припомним, че на редовното заседание в началото на тази година, ОбС даде своето съгласие общината да кандидатства по тази програма. Повече информация ще откриете ТУК.


Дейностите по процедурата са насочени изцяло към хората над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, и към хора, които нямат близки.


В рамките на проекта се предвижда и закупуване на специализирано транспортно средство, с помощта на което ще се осигури достъп на персонала на потребителите на услуги.


Продължителността на проекта е 14 месеца: от 13.06.2019 г. до 13.08.2020 г., като общата му стойност е 285 231.20 лева, в това число 242 446.52  лева разходи по линия на Европейски социален фонд.