„В и К “ ЕООД - София обявява свободни работни места на трудов договор за длъжността "Инкасатор" към Експлоатационен Район Ботевград


Кандидатите трябва да представят следният документ:


- Молба до Управителя на „В и К“ ЕООД - София /попълва се на място/;


- Автобиография


Документите ще се приемат в сградата на експлоатационен район Ботевград ,  ул. „Цар Иван Шишман“ №27