УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На 04.07.2019 год . /четвъртък/  от  9:30 часа в двора на ДГ „Звънче“ Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров ще направи първа копка по проект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 351 582 лв., от които съфинансиране на общината: 231 587 лв.
По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
Изграждане на 5 детски площадки за игра за различни възрастови групи – една в близост до централния вход на детската градина и още четири – във вътрешния двор. Площадките ще бъдат изградени върху удъропоглъщаща настилка.
Предвижда се доставка и монтаж на общо 26 нови детски съоръжения;
Оформяне на плочник с дървени перголи и чешма;
Изграждане на нови пешеходни алеи;
Презатревяване на зелените площи;
Засаждане на широколистни и иглолистни дървета;
Доставка на нови пейки.


Текст и снимка: Общината