Тази сутрин, 04.07.2019 год. в 9:30 часа, кметът Димитър Димитров направи първа копка по проект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ от Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 351 582 лв., от които съфинансиране на общината: 231 587 лв.
Предвижда се:
• Изграждане на 5 детски площадки за игра за различни възрастови групи – една в близост до централния вход на детската градина и още четири – във вътрешния двор. Площадките ще бъдат изградени върху удъропоглъщаща настилка.
• Доставка и монтаж на общо 26 нови детски съоръжения;
• Оформяне на плочник с дървени перголи и чешма;
• Изграждане на нови пешеходни алеи;
• Презатревяване на зелените площи;
• Засаждане на широколистни и иглолистни дървета;
• Доставка на нови пейки.
Крайният срок за приключване на проекта е 18 ноември т.г., като изпълнението е възложено на фирма „Маридел 2012” ЕОД.
Минути преди началото на мероприятието, големият приятел на децата – щъркелът се погрижи за почистване на тревните площи в двора на градината. След това кацна на съседния комин, от където наблюдаваше цялото събитие.