Информационният ден ще се проведе на 7 октомври /вторник/ от 11 часа в залата на партера на общината.
Лекторите са експерти от областната дирекция Земеделие, от националния съвет Съвети в земеделието и други институции.
Проявата има за цел да информира земеделските стопани и предприемачи в региона  с какви проекти могат да кандидатстват за финансиране от европейски фондове.