Продължават ремонтните дейности в основните училища на територията на Община Ботевград. До няколко дни ще бъде подменена електрическа инсталация на вторият етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ в Новачене. Тя не е ремонтирана от началото на 60-те години на ХХ в., сподали Здравко Спасов – директор на училището.


В процес на обособяване е физкултурен салон в една от свободните класни стаи. Това се налага, тъй като съществуващият е неизползваем. Сградата се оказа опасна, няма и акт 16. Салонът бе пострен през 2006 год. със средства на общината.   


В началото на месец август ще бъде готов новият кабинет по „Технологии и предприемачество“. Освен това класните стаи ще бъдат освежени с боя. 


Ремонтни дейности в ОУ "Васил Левски" - с. Новачене се осъществяват с финансови средства от училищния бюджет. 


По думи на ръководството на учебното заведение реорганизацията на част от класни стаи се прави с цел да се повиши интересът на учениците към учебния процес.