Тротоарните плочи по ул. „Свобода“ ще бъде изяло подменени в участъка от паркинга на общината до полицейското управление. Предвидено е полагане на: настилка от УНИ паваж на циментов разтвор, модел Паролин /Вълна/ - 238/127/60 мм, цвят – сив, и до 30 % от общото количество – цветни, които ще послужат за направа на декоративни елементи по схема, указана от възложителя – Община Ботевград; настилка от тактилни плочи от циментов разтвор, съгласно Наредба №6 от 26 ноември 2003 год., за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Старите бордюри също ще бъдат подменени с нови на бетонова основа. 


Строително-ремонтните дейности започнаха от днес.  Те се изпълняват от ДЗЗД „Ахрида Билдинг“. Фирмата има на разположение два месеца да завърши обекта. 


Средствата за ремонта на тротоарната настилка по ул. „Свобода“ са осигурени от бюджета на общината. Те са в размер на около 50 000 лева. 


През тази седмица започва и изграждането на нова малка улица – тупик,, която ще минава зад Дирекция „Социално подпомагане“ до сградата на банка ДСК. Средствата – в размер на 40 000 лв., също са осигурени от общинския бюджет. Строително ремонтните работи ще се извършват от фирма „Микра“.