Работният вариант вече е внесен в общинската администрация. Той ще бъде разгледан в експертния съвет, след това ще бъде подложен на обществено обсъждане. Последната процедура е гласуване в общинския съвет, което ще стане до края на тази година, заяви кметът Иван Гавалюгов. Последният Общ устройствен план е приет през 1971 година. За изминалите почти 50 години общината е претърпяла промени в развитието си и новият устройствен план в голяма степен отразява именно тези промени.


Зоните между Ботевград - Трудовец и Ботевград - Врачеш са предвидени за производствени, промишлени и търговски дейности. Целта е да се увеличат производствените площи, което е предпоставка за привличането на нови инвеститори.


Районът между Ботевград и Зелин е предвиден за жилищно строителство. Предвижда се също разширение на вилните зони в селата.