Стълбите между часовниковата кула и общината ще бъдат ремонтирани. Най-напред ремонт ще бъде извършен на едната половина, за да не бъде възпрепятствано движението на гражданите. За целта мястото е оградено с предпазна лента. 


Крайно лошо е състоянието на стълбите, както и на голяма част от настилката на площад „Освобождение”. На места щампованият бетон е изронен напълно, което създава усещането, че вървиш по черен селски път.


Ремонтът на площада пред общината и магазин „Европа” бе извършен през първия мандат на сегашното общински ръководство. Новата настилка обаче започна бързо да се руши. Въпроси за некачественото изпълнение и гаранционния срок на извършените строително-монтажни работи бяха поставени многократно в предишния Общински съвет от инж. Антон Стоянов, който тогава бе общински съветник. Така и не стана ясно какъв гаранционен срок е посочен в договора между общината и фирмата-изпълнител. Според Антон Стоянов срокът не би трябвало да бъде по-малък от 15 години.