Местните избори за кмет и общински съветници ще се проведат на 27 октомври т.г. /неделя/. Централната избирателна комисия публикува хронограмата за местния вот, която бе приета с решение на 22 юли.


Консултациите за състава на Общинската избирателна комисия ще се проведат от 15 до 20 август. Ако между участниците в консултациите е постигнато съгласие, кметът на общината в срок до 24 август трябва да представи в ЦИК предложението за състава на ОИК. Ако в указания срок не е постигнато съгласие, кметът изпраща направените предложения. В случай, че кметът не изпрати предложенията, областният управител има право да направи предложение.


До 6 септември е срокът, в който ЦИК трябва да назначи общинските избирателни комисии.


До 11 септември е срокът, в който партии и коалиции подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в местните избори. До 12 септември ЦИК трябва да изпрати до общинските избирателни комисии списък на регистрираните за участие в изборите за кметове и общински съветници.


Срокът за регистрация на местните коалиции и инициативните комитети е до 16 септември. Това е срокът за регистрация на кандидатите.


От 16 септември започват консултациите за състава на Секционните избирателни комисии. До 30 септември всички секционни комисии трябва да бъдат назначени от ОИК.