ПОКАНА


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе,


Председателят на Общински съвет, Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 13.08.2019 г. от 17,00 ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев - 1871” гр. Етрополе


НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


на отчета на общинския бюджет към 31.12.2018 година на Община Етрополе
Община ЕтрополеПредседател на Общински съвет - гр.Етрополе