Справка в сайта на Регионално управление на образованието – София регион показва свободните места след третото класиране в училищата с прием след 7 клас на територията на областта. От информацията е видно, че ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” в Ботевград почти е реализирала своя план-прием за новата учебна година. Училището е обявило само 4 свободни места – по едно в паралелките с профили „Математически” и „Природни науки”, както и две в профил „Софтуерни и хардуерни науки”. 


ПГТМ „Христо Ботев” пък обявява 21 свободни места – 11 за специалността „Бизнес администрация”, 6 – „Компютърна техника и технологии” и 4 за „Автотранспортна техника”. 


Свободните места в паралелките с прием след 7-ми клас в ТПГ „Стамен Панчев” са 25. От тях 7 за специалността „Техник по транспортна техника ” и по 9 в профилите „Машинен техник“ и „Техник по комуникационни системи“.


Учебните заведения в Община Правец също са нуждаят от попълване на паралелките. ГПЧЕ „Алеко Константинов“ е обявило 35 свободни места, в това число 9 за профил „Чужди езици - Немски/Руски“, 16 – „Математика“ и 10 за „Хотелиер“. Три свободни места с профил „Системно програмиране“ пък са обявили от администрацията на ПГ по КТС.