Възнаграждението на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. е определено с решение на ЦИК от 15 август. Те ще получават различно заплащане за работата си в зависимост от броя на секциите. В общини, където техният брой е до 350 включително, като тук попада и нашата община, възнагражденията са следните: председател – 1 060 лв.; зам.-председател – 1 010 лева; секретар – 1 010; член – 960 лв.     


Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 6 септември 2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв.


Членовете на ОИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на ОИК са за сметка на републиканския бюджет.


Възнагражденията на членовете на ОИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.


За подпомагане дейността на ОИК за периода от назначаването на ОИК до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат може да се наемат специалисти – експерти и технически сътрудници, с месечно възнаграждение, както следва: експерт към ОИК – 780 лв. месечно;  технически сътрудник към ОИК – 560 лв. месечно. Общинската избирателна комисия в Ботевград ще има право на 1 експерт и до 2-ма технически сътрудници. 


За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК/ПСИК, както и за подпомагане на ОИК при предаване на книжата и материалите на СИК/ПСИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК/ПСИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК към ОИК може да бъдат привлечени сътрудници с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв. Броят на сътрудниците се определя с решение на ОИК.


Все още не е ясен съставът на ОИК Ботевград. Както вече сме Ви информирали, той ще се определя от ЦИК, тъй като на проведените консултации представителите на парламентарно представените партии не се споразумяха за председателското място.