„Целта е да се подобри организацията по управление, стопанисване и опазване на маломерните частни горски имоти“. Това каза пред БНР Елена Величкова, експерт в Министерството на земеделието, храните и горите, по повод започващото изкупуване на частни гори от държавата. В сделките могат да участват само физически лица, а желаещите да предложат за продажба поземлени имоти в горските територии могат да подадат своите документи от днес до 15 януари 2020 година в съответното държавно горско стопанство, в държавното ловно стопанство или в самото държавно предприятие.


За първи път такава процедура беше открита през 2016 година. От тогава досега са подадени близо 2 000 заявления.


„До сделка достигнаха около 1 200 имота. Бяха закупени около 1 000 дка частни гори. Около 600 000 лева бяха отделени за това закупуване. Пазарът на гори не е толкова развит и след като има сделки, това е нормална цена. Собствениците сами предлагат цената, на която да бъде закупен имотът им. Има голям интерес от страна на хората“, поясни Величкова в предаването „Преди всички“ и допълни, че при определянето на цената от значение е самата гора, а не толкова нейното местонахождение, тъй като държавата няма инвеститорски интерес към тези имоти.


Най-голяма тежест ще имат имотите, които граничат с държавни гори, които имат защитни или специални функции и които са с площ между 1 и 10 декара. При една процедура собственикът може да продаде не повече от 50 дка.


Не се допускат имоти, които са били предмет на договор за замяна между държавата и физически лица, и земеделски територии, придобили характеристика на гора.


За тази процедура държавата е предвидила около 1 млн. лева.