За пета поредна година Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД организират регионални ученически конкурси в общините, в които дружествата развиват дейност. По различни теми и в различни категории се състезават участници от училищата-партньори на тези инициативи.
Тази година темата на конкурса е: „МАГИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО. РУДОДОБИВЪТ – ПОЗНАНИЕ И БЪДЕЩЕ“.  Той е част от корпоративната социална отговорност на дружествата и инициативите, посветени на две значими годишнини - 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към Група ГЕОТЕХМИН.
Това е част от съобщението, което направихме по темата в края на миналия месец, когато условията на конкурса бяха представени пред ученици от ПГ „Тодор Пеев” в Етрополе.
Както вече бяхме съобщили тогава, днес представителите на дружествата-организатори ГЕОХЕМИН и Елаците-Мед, Стефани Параскова и Моника Мишева организираха среща-разговор и с учениците от СУ „Христо Ясенов” и ОУ „Христо Ботев”.
Така с презентацията на д-р Живко Илиев от Минно-геоложкия университет „Магията на рудодобива” са запознати всички етрополски ученици, които желаят да участват в конкурса. След като представиха гостите, ръководителите на двете училища напомниха темата на този пети по ред образователен конкурс.
Участие в него могат да вземат всички ученици от 5-ти до 12-ти клас, като краен срок за представяне на творбите е 5 ноември 2019 година.
С подробностите по разработката на темата ги запознаха Стефани Параскова и Моника Мишева, които обърнаха внимание на учениците, че книжката „Магията на рудодобива”, ще им помогне в практическата им работа.