Под това заглавие, на 1 август съобщихме, че Община Етрополе спечели проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация - Етрополе“ по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 64 582 лв., от които съфинансиране на общината - 6 458 лв.
Напоследък усилено се работи по реализирането на проекта.
Днес отново припомняме някои основни моменти от същността на проекта и очакваните резултати:
С цел създаване на подходяща достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе, по проекта ще бъде извършен текущ ремонт на стълбището пред входа на общината, в т.ч. подмяна на съществуващата настилка с нова настилка от мразоустойчив термолющен гранит с дебелина 2 см. и изграждане на тактилни ивици за хора с увредено зрение.
Предвижда се също монтиране на стълбищна подемна платформа за инвалидни колички с размери 1250х800мм., която ще осигурява достъп от околния терен – площадното пространство до помещенията за административно обслужване на граждани, разположени на първия етаж на сградата.
Проектното предложение предвижда също подмяна на входната врата с плъзгаща врата с фотоклетка и евакуационна врата, снабдена с антипаник брава, както и подмяна на витрината, оформяща фоайето с нова такава.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 25.11.2019 г.
Със завършване на работата, ще се оформи центърът на град Етрополе – такъв, какъвто го заслужава града и жителите му.
Надяваме се, че след изборите новото ръководство на Общината ще продължи да обновява околната среда в града и общината, като предлагаме всички проекти да са под мотото :”Красива Община”!
На дневен ред са паркинга и тротоарната площ зад блок „27-ми ноември, лятното кино, пазара и улиците в града и пътя Етрополе-Ямна.
За някои от тези обекти вече имаше виждания в последните години.


Текст и снимки: Христо Христов