На 10.10 2019г. /четвъртък/, веднага след редовното единадесето заседание на Общински съвет Етрополе се проведе и извънредно Тържествено.
С една единствена точка: Отчет за дейността на Общински съвет Етрополе и неговите комисии за мандат 2015/2019 г. /Качваме отчета като отделен материал/.
След това бяха връчени Почетни плакети на кмета на общината Димитър Димитров, на заместник-кметовете Росица Христова и Стефан Борисов.
От своя страна кметът връчи плакет на председателя на Общинския съвет Марин Маринов.
За конструктивната работа през изтеклия мандат плакети получиха всички общински съветници, кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в община Етрополе, както и началниците на отдели в Общинска администрация Етрополе.


Очаквайте снимки