Повече от 60% от осветлението на Ботевград е подменено с LED. Новата технология поетапно ще покрие всички улици в града и селата.  


Наскоро приключи монтирането на LED осветление по улица „Иван Николчовски“, която минава между Градския парк и Колежа по енергетика и електроника. По нея не е имало улични лампи до този момент. Вече добре осветена в тъмнените часове от денонощието, улицата е по-безопасна и по-приветлива за хората, работещи във фирмите на територията на Индустриална зона „Микроелектроника“. Скоро и самата зона ще бъде изцяло покрита с LED осветление. Към момента 75 на сто от нея е осветена. 


Подменят и старите осветителни тела с енергоспестяващи по главната улица „Трети март“ във Врачеш. Ново осветление е монтирано от входа на селото до втория площад.  Очаква се доставка от производителя, за да продължи подмяната на осветителните тела до края на улицата. 


Да припомним, че наскоро бяха монтирани нови лампи в участъка от производствената сграда на фирма „Орхание“ до оранжериите. 


Същевременно се работи и по сигнали за повреди в мрежата на уличното осветление. Подаването им става по утвърдения  начин – на място в общинската администрация или на горещия телефон  на Дирекция „Сигурност и обществен ред“ – 080020007, съобщиха от общинската администрация.