От началото на седмицата Община Ботевград стартира събирането на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители за нуждата на община Ботевград“. Както вече Ви информирахме, в началото на лятото общината изготви работен проект „Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Ботевград“. С реализирането му се цели подобряване качеството на уличното осветление, както и намаляване на преките разходи за улично осветление.


Максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка е в размер на 300 000.00 лева без включен ДДС. Финансирането е от бюджета на Община Ботевград, като средствата бяха гласувани от Общинския съвет в края на месец юни.


Предвижда се да бъде извършена доставка на следните енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветителни лампи: 18 W - 310 бр., 28 W - 1111 бр., 55 W - 214 бр. и 80 W - 304 бр.


Крайният срок за подаване на оферти или заявления е 17:30 часа на 29.08.2018 г.