С Решение № 74 от 14.10.2019г. на ОИК Етрополе са определени секциите, в които ще могат да гласуват хората с увреждания в Етрополе.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 11, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 953-МИ от 04 септември 2019 г. на ЦИК, както и във връзка с постъпила с вх. № 46/20.09.2019 г. на ОИК Етрополе Заповед № РД – 15 - 582/20.09.2019 г. на Кмета на Община Етрополе, Общинска избирателна комисия Етрополе


Р Е Ш И :
Определя избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Етрополе при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:


Избирателна секция №231800008 на територията на град Етрополе с местонахождение в сградата на Народно Читалище „Тодор Пеев-1871“, първи етаж за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.


Избирателна секция №231800011 на територията на град Етрополе с местонахождение в ОУ“ Христо Ботев“ /стола/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година
 Пред избирателна секция №231800008 и избирателна секция №231800011 да се поставят табела и други опознавателни знаци, на които се отбелязва и допълнителното предназначение на избирателната секция.