Със заповед на кмета на Етрополска община Димитър Димитров, хората с увреждания могат да гласуват в секция № 8. Намира се в приземния егаж на НЧ " Тодор Пеев-1871" – многофункционалната зала. Тя е най-достъпната за хора с проблеми в опорно-двигателния апарат или зрението.
Заявките за транспорт и помощ да се подават на следния едреса на Общината: гр. Етрополе, пл. "Девети септември " №1, тел. 0720/68200
Заявките се правят на този телефон от 10.10.2016 г. до 31.10.2016 г., включително, като се съобщят следните данни:
1. Трите имена на избирателя
2. Адрес ,на който се намира
3. Решение на ТЕЛК
4. Номера на секцията, в която ще гласува
5. Ще ползва ли придружител
6. Телефон за връзка