Община Ботевград ще кандидатства с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на системата за външно изкуствено осветление на пет населени места в община Ботевград“, по открита процедура за подбор на проекти ВС ENERGY-2.00 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“. Това става ясно от внесена в ОбС докладна записка.


Програмата включва подмяна на уличните осветителни тела в пет села в общината: Врачеш, Литаково, Новачене, Скравена и Трудовец. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати са свързани с подобряване на общинската инфраструктура, увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на финансовите разходи, както и подобряване на екологичната среда.


Министерството на енергетиката е определено за наблюдаващ оператор на програмата. Тя се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“(NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (OS).


По тази процедура се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като нейния минимален размер за един проект е 200 000,0 евро (391 166,00 лева), а максималният - 600 000,0 евро (1 173 498 лева).


Продължителността на изпълнение на проекта е до 18 месеца.