Към 17:30 часа избирателната активност в Етрополска община е 46,74 %, което прави 4911 човека.


Изборният ден и към този момент протича нормално. Подадени са 3 жалби, но след проверка от ОИК, и трите са отхвърлени като неоснователни:
- от ПП ГЕРБ Етрополе, чрез Младен Иванчев Недков от гр. Етрополе до РПУ-Етрополе за нарушения на изборния ден, осъществени от представители на ПП Движение “НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ в секция № 231800020, с.Малки Искър, изразяващо се в обикаляне и влизане в изборни секции на техни представители, които нямат съответния документ за това.
- от Тони Тодоров Иванов, упълномощен представител на ПП ДПС за допуснати нарушения в секционни комисии, в която се излагат съображения за получени сигнали от упълномощения представител, че в секционните комисии масово при поставяне на втория печат или откъсване на отрязъка на вече попълнени бюлетини, лицето изпълняващо тази функция леко отваря бюлетината и показва на друг член от комисията, който  е до урната, какъв  е вота на избирателя.
- от ПП ГЕРБ гр. Етрополе, чрез Николай Маринов Иванов, в която се излагат съображения за нарушения на изборния ден, осъществени от представители на ПП  Движение “НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ в секция № 231800020, с.Малки Искър, изразяващо се  в обикаляне и влизане в изборни секции на техни представители, които нямат съответния документ за това.
Следващата информация за броя на гласувалите, след 20:30 часа.