Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е приела бизнес плана на „ВиК София” ЕООД. На заседанието не е бил поканен  председателят на Асоциацията по ВиК и областен управител на Софийска област Илиан Тодоров.


„Тодоров подава жалба до Административен съд – София град, с която оспорва решение №БП-Ц-8/30.10.2019 г на Комисията по енергийно и водно регулиране, с което е одобрен бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД – София. В жалбата се изтъква, че са нарушени основни принципи на административния процес, а
именно бизнес – планът не е съгласуван с Асоциация по ВиК в обособена територия на  „ВиК“ ЕООД – София", се казва в прес-съобщението на областната администрация.