„Засега не предвиждам промени в състава на общинското ръководство и общинската администрация. Започнахме работа в същия състав, в който завършихме предишния мандат. Това обаче не означава, че занапред, когато възникне необходимост, няма да има някакви промени. На този етап няма обстоятелство, което да налага промени в състава на ръководството на Община Ботевград“, това каза кметът Иван Гавалюгов по време на първия за този мандат брифинг с местните медии, който се състоя днес.  


„Вярвам на хората, с които работя, разбира се, всички ние правим грешки, както аз, така и заместниците ми, така и секретарят. Но като цяло плюсовете са повече от минусите. Но когато възникне необходимост от човек, който би помогнал за развитието на нашата общината, при всички положения бих го привлякъл в общинската администрация. Мога да разширя въпроса така: борбата за качествени хора – експерти, служители, най-общо казано, продължава.  Ако една организация има нужда и възможност да привлече по-добри, по-квалифицирани, по-отговорни хора, които да подпомогнат нейното развитие, в конкретния случай развитието на общината, тя не би се отказала да го направи“, добави кметът.


На въпроса дали вече има яснота за назначенията на кметските наместници, Иван Гавалюгов отговори: „Все още не съм взел окончателно решение. Предложени са ми няколко кандидатури. Проучвам ги, обсъждам ги и през следващата седмица ще имам решение кои ще бъдат кметските наместници на седемте малки села.“.