Драстично се увеличава размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по член 64 от Закона за управление на отпадъците. В момента отчисленията, които всяка община внася към Министерството на околната среда и водите за депониране на твърди битови отпадъци в депата, са 57 лева на тон. През 2020 г. обаче те скачат на 95 лв. на тон. Парите за депо сега заемат до 25-30% от такса смет, която общините събират от гражданите. След вдигането на отчисленията за депониране, 50% от местния налог ще отиват за плащане на сметището. Така общините са принудени да пристъпят към вдигане на таксата за битови отпадъци. 


Община Ботевград планира минимално увеличение - с половин промил за физически лица, а за юридически – с промил и половина. Запазва се размерът на отстъпките при предплащане на таксата до 30 април: 30 на сто за физически лица; 10 и 15 на сто /диференцирано/ за юридически лица. Това съобщи кметът на общината Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии. За по-голям яснота той даде следния пример: „Ако таксата за битови отпадъци Ви е била 30 лева, след увеличението тя става около 36-37 лева.“.   


Община Ботевград е изготвила план-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и поддържане на депото за 2020 година. Предстои тя да бъде внесена за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. 


За миналата година отчисленията, които общината е внасяла, са възлизали общо на около 600 000 лева. С увеличението, което е около 80 на сто, те ще бъдат около 1 150 000 лева. Една част от тези отчисления са за бъдещо рекултивиране на клетките на депото, а останалите средства – за дейности, свързани с управлението на отпадъците, обясни кметът Гавалюгов. 


Предвижда се и увеличение на данъка при придобиване на имущество. В момента той е 2% от стойността на придобитото имущество. Предложението на Общината е да стане 3%, което ще увеличи с около 150 000 – 200 000 лева собствените приходи на годишна база. Увеличението няма да засегне всички граждани, а само тези, които ще придобият имущество. Това предложение също ще бъде внесено за гласуване в местния парламент.


„Инфлацията през последните 10 години дори не е компенсирана с актуализация на данъчната оценка на имотите, на базата на която се налага съответният данък върху недвижимото имущество. Тази година не предвиждаме увеличаване на този данък, както направиха немалко общини. Не придвижваме и увеличение на данъка върху превозните средства, каза още кметът Гавалюгов. - Основните приходи на всяка една общината са приходите от данъци. За съжаление съществува сериозна централизация на финансовите средства, които се разпределят основно чрез държавата. Увеличението на заплатите и съответно на осигуровките и данъците върху заплатите води до нови приходи за държавната хазна. Само че приходите, които ние получаваме от държавата, са константни. Данъците на база на данъчните оценки на имотите, които общината генерира като приходи, остават константа, а разходите се увеличават. А ако искаме да извършваме повече дейности и адекватно да покриваме разходите, не говорим само за издръжка на администрация, говорим за детски градини, комунални услуги и други дейности, които общината изпълнява, трябва да имаме адекватни приходи, гарантиращи изпълнението на всичките тези дейности“, коментира градоначалникът.