На официалната страница в интернет на Районен съд – Ботевград са качени обяви за провеждането на конкурс за длъжностите „Главен счетоводител“ и „Съдебен секретар“. 


Повече подробности можете да откриете:


ТУК – за длъжността „Главен счетоводител“


ТУК – за длъжността „Съдебен секретар“