Нова „атака“ срещу решението на Общинската избирателна комисия, с което отказва да прекрати пълномощията на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Този път тя идва от Движение rнициатива за Ботевградска община /ДИБО/ и ПП „Обединена социалдемокрация“. Жалбата е подписана съответно от Маргарита Кирова и Йордан Гергов. Тя е депозирана пред Административен съд – София област. 


Жалбата е с пощенско клеймо от 3-ти януари - последният ден от законовия срок за обжалвано на решението на ОИК. Тя е пристигнала в Административен съд – София област на 7-ми януари. Официално Общинската избирателна комисия е уведомена днес за постъпилата жалба срещу решение №232 от 27 декември 2019 год. 


Мотивите в жалбата на ДИБО са идентични с тези в жалбата на ГЕРБ, която също беше внесена на 3 януари, а впоследствие оттеглена.