Днес се проведе открито заседание на Административен съд – София област по жалбите на ДИБО и ПП “Обединена социалдемокрация“ срещу решението, с което ОИК отказва да прекрати пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Ботевград. Съдът ще се произнесе в края на другата седмица. Правораздавателният орган е дал право на стрините по спора да представят в тридневен срок /до понеделник - включително/ писмени бележки по него.  


Пред АССО Общинска избирателна комисия – Ботевград бе представлявана от адв. Христо Якимов и Николай Николов – юрист.   


На съдебното заседание е присъствал и още един член на ОИК – адв. Виктор Велчев, който е сред четиримата гласували “за“ отстраняването на кмета Гавалюгов. Той е изразил становище, че жалбите са основателни и решението на Комисията трябва да бъде отменено.