Постоянната комисия за работа с децата и младежта, спорта и туризма /ПКРДМСТ/ към Общински съвет – Ботевград, кани на среща ръководствата на всички спортни дружества, регистрирани на територията на Община Ботевград.


На нея ще бъде разисквано разпределението на финансовите средства, които са предвидени за спорт в Бюджет 2020.


Срещата ще се проведе на 24 януари 2020 г. (петък) в конферентната зала на „Арена Ботевград“ от 17:00 часа.