Материалите за публичното обсъждане на проектобюджета за тази година са публикувани на страницата на Община Ботевград. От приходната част е видно, че очакваните постъпления в общинската хазна за тази година възлизат на 30 866 806 лева. Като от тях общият размер на планираните приходи от местни дейности е 14 403 300 лева. Общината ще получи от държавата 3 339 300 лева, които се разпределят така: 1 963 200 лв. – обща изравнителна субсидия; 362 100 лв. – зимно поддържане и снегопочистване; 1 014 000 – целева субсидия за капиталови разходи. За делегираните от държавата дейности е посочена обща субсидия в размер на 14 403 300 лв. 


Подробно с приходната и разходната част на проектобюджета може да се запознаете от: ПРИХОДИ / РАЗХОДИ


За реализиране на инвестиционната програма на общината в отделните населени места – Ботевград и селата, са предвидени общо 34 140 982 лева, от които 900 500 лв. са собствените средства на общината, 32 226 482 лв. – европейски средства със съответното съфинансиране и 1 014 000 лв. -преходен остатък по бюджета за 2019 год. с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет.  


Кои обекти са включени в инвестиционната програма на общината и разпределението на средствата за тяхното изпълнение може да видите ТУК


За текущи ремонти общината ще задели 876 400 лева от собствени средства. Подробности – ОТТУК.  


Припомняме, че общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за тази година е насрочено за утре - 22 януари 2020 г. /сряда/ от 17:00 часа в сградата на Община Ботевград в зала „Христо Ботев“ - партерен етаж.


Окончателният вариант на Бюджет 2020 на общината ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в местния парламент.