Кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, кани жителите на Община Ботевград, бизнеса, неправителствените организации и всички, които проявяват интерес на публично обсъждане на проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г. Събитието ще се състои на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в зала „Орханиец“ на Исторически музей – Ботевград.


Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Ботевград 2019–2025 г. формулира и утвърждава цялостна интегрирана визия за туристическото развитие на общината и е предназначена да служи на общинската администрация като основа за провеждане на целенасочена и координирана с другите икономически сектори политика, както и да консолидира дейността на заинтересованите страни за повишаване на икономическите, социалните и екологичните ползи от развитието на туризма.


Ако имате предложения по Стратегията, можете да ги внесете до 12:30 ч. на 13.09.2018 г. в Центъра за информационно обслужване на граждани – партер на Община Ботевград, или да ги изпратите на: tourism@botevgrad.org.


Материалите за публичното обсъждане ще откриете ТУК и ТУК.