СЪОБЩЕНИЕ


На основание  чл.44,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси


Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани местната общност, представителите  на бизнеса и НПО на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ботевград за 2017 г.


Обсъждането ще се проведе на 09.01.2017г.(понеделник) от 17:00 часа в Консултативен кабинет на партерен етаж в Община Ботевград (бивша Ритуална зала).


Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Ботевград.


www.botevgrad.bg