От няколко месеца в Ботевград действа измервателен уред за мониторинг в реално време на концентрацията на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха. Той е монтиран на терасата на НЧ „Христо Ботев 1884“. Тази информация бе съобщена от кмета Иван Гавалюгов по време на общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година, което се проведе вчера.


„Измервателната станция не е финансирана от общината, един от мобилните оператори я постави с тестова цел. Уредите ежедневно измерват състоянието на въздуха. Не твърдим, че това място е най-подходящото. Ако след тестовия период успеем да договорим добра цена за уреда и го закупим, може би ще потърсим друго място за монтаж. Предвиждаме поставянето на такива измервателни станции и в други населени места в общината“ – каза още Гавалюгов в отговор на въпрос от бившия общински съветник Иван Райчинов от Скравена дали се предвиждат средства за мониторинг на качеството на въздуха. 


Освен за ФПЧ, сензорите на уреда следят и още няколко параметри на въздуха - температура, относителна влажност, атмосферно налягане, въглероден оксид, сероводород и други.


Тъй като измервателният уред в момента работи в тестови режим, данните от неговите измервания не се публикуват в интернет. При евентуално закупуване на такава измервателна станция, освен онлайн, общинското ръководство предвижда данните да могат да се следят в реално време и на светлинно табло, монтирано на сградата на общината.