Ясни са резултатите от конкурса за есе на тема „Младежите в неравностойно положение са част от нашата общност“, организиран от Община Ботевград и Сдружение „Спректрум“ и нашите съгражданки Радостина Вутева и Надежда Димитрова. 


Оценката на творбите бе извършена от тричленно жури в състав: Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград, Радостина Вутева – съорганизатор, и Димитър Манолов – управител на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания - Ботевград. За съжаление журито не бе затруднено, тъй като едва четирима младежи са споделили своите виждания по тази изключително важна за обществото ни тема, участвайки в конкурса със свои есета. С оглед на това журито прецени, че те трябва да бъдат поощрени за гражданската си позиция и реши за Срещата на европейската младеж (EYE 2020) в гр. Страсбург да пътуват: 


1. Полина Мирославова Маринова


2. Ивет Георгиева Йотова


3. Стилиана Володиева Иванова


Четвъртият участник не продължава напред поради факта, че не покрива едно от изискванията за участие - няма навършени 16 години и няма да ги е навършил към датата на отпътуването. 


Трите млади дами ще се присъединят към група от младежи в неравностойно положение, която ще вземе участие в Среща на европейската младеж (EYE 2020) в гр. Страсбург. Посещението ще се състои в периода 29-30-ти май 2020 г. 


Младежите ще имат възможност да вземат участие в дейности с различни теми и формати за развитието на иновативни решения на въпроси, свързани с бъдещето, срещи с лица, отговорни за вземането на решенията в ЕП, както и с представители на ЕП с широк професионален опит. Чрез участие в събитието младежи от различни страни се срещнат със свои връстници и съмишленици, обсъждат въпроси от общ интерес, като засегнатите теми и идеи впоследствие се представят пред европейските парламентаристи (взимащи решения) и пред различни парламентарни комисии.


Организаторите изразяват своята благодарност към всички участници, проявили интерес към конкурса.