Става дума за планирана сеч в две местности в землището на Краево – „Градешко лице” и „Градището”.  В подписката на жители на Краево, Радотина и Рашково се настоява   „плановете за изсичане да бъдат отменени незабавно”. Местните твърдят, че това са вододайни зони, освен това гората е естественият  надежден щит срещу свалчища и други природни бедствия.
Подписката е адресирана до министъра на земеделието и горите и до министъра на околната среда и водите.
„В Краево се подписаха почти всички хора. Два парцела са маркирани покрай пътя за Осенов лак, това е вододайната зона на селото – казва кметският наместник Красимира Димитрова. – Бях на място, видяла съм, там гората е доста разредена. Ако и маркираните дървета се отсекат, има опасност от свлачища. Хората не са съгласни” – допълни тя.
Подписата с искане за отмяна на планираната сеч не е внесена в Горското стопанство.
„За следващата година в землището на Краево са предвидени да се изведат две сечи. Съгласно Горско-стопанския план тези  отдели не са вододайни зони. Дърветата са маркирани още през миналата година. Към настоящия момент няма сключен договор, не са отдадени за сеч. Дали това ще се случи, сега ен омга да кажа, но  във всички случаи  ще се съобразим с мнението на хората” – заяви директорът на Горското стопанство Лазаринка Лютова.
Тя посочи, че горско-стопанският план е приет през 2014 година.  Според него в землището на Краево за 10 години трябва да бъдат добити 10 000 кубически метра дървесина. Досега са добити едва  1 300 кубика.
В същото време десетгодишният план за добив от частните гори в Краево е за 2500 кубика. До момента вече са добити 2 300 кубика, изтъкна директорът на Горското стопанство