С приоритет ще се пропускат служители на хранителни вериги и аптеки, както и на аварийни екипи


Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, съобщиха от ведомството.


В заповедта, която идва след сериозно гражданско недоволството заради нуждата на всяко КПП да се представя или попълва декларация, се посочва:


През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:


- полагане на труд в населеното място;


- здравословни причини на пътуващия или на негови близки;


- завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;


- необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;


- необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.


Обстоятелствата за преминаването през КПП се удостоверяват със:


- служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;


- медицински документ;


- документ за самоличност;


- декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.


Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.


След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет се пропускат служители:


- на хранителни вериги и аптеки;


- осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;


- в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на - стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;


- на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;


- извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.


С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.


Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна, подчертаха от ведомството.


По-рано Кирил Ананиев се съобрази с препоръките на Кризисния щаб и разпореди всички ограничителни мерки да бъдат удължени до 12 април. Засега.