От 08.04.2020 г./сряда/ Община Ботевград започва раздаването на Великденски помощи на социално слаби жители в пенсионна възраст, за които в общинския бюджет са осигурени 20 000 лева от собствени приходи.


Право на еднократна помощ в размер на 40 лева имат лица с постоянен адрес на територията на община Ботевград, получаващи към 01.04.2020 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.70, ал.12 и ал.13 от КСО.


Списъците с лицата, отговарящи на горните условия, са изготвени от Националния осигурителен институт по искане на Община Ботевград. Съгласно данните в тях пенсионерите, които ще получат Великденска добавка от общинската хазна, са 415.


Помощите ще бъдат раздавани лично на адрес на правоимащите лица от служители на общинската администрация и кметствата по населени места в периода от 8-ми до 16-ти април.