„Докато нивото на язовир „Бебреш“ не достигне 5 метра от преливника, МВЕЦ-ът няма да работи“ – това заяви в интервю за в. „Ботевградски вести+“ Веселка Нинова, управител на „Напоителни системи“ – клон София. 


Г-жо Нинова, язовир „Бебреш“ се покачи до ниво, от което МВЕЦ „Бебреш“ има разрешително да работи. Имате ли искане от тяхна страна да ползват вода от язовира?


До този момент /12 април/ писмено искане в „Напоителни системи“ не е постъпвало, но сме водили устни разговори. На този етап сме се разбрали да изчакат още малко, докато язовирът достигне до ниво около 5 метра от преливника. Това е нашето настояване. Имаме горчивия урок от миналата година и затова настояваме да изчакат. Трябва да отбележа, че срещаме разбиране от тяхна страна.


Искам да подчертая също, че вода от язовир „Бебреш“ не може да тръгне по тръбата към МВЕЦ- а без действие от наша страна. Оборотите на главния кран на язовира трябва да се повишат на 80, което не може да направи никой друг.


Добрата новина за всички нас е, че язовир „Бебреш“ се пълни с по 30-40 см на денонощие. На 12 април нивото му е 6 метра под преливника.


Какви са отношенията на „Напоителни системи“ с държавното „ВиК – София“ ЕООД. Години наред държавното дружество и общинското ВиК водеха спорове, да не кажем войни?


120 хиляди лева ни дължи общинското дружество, което миналата година прекрати дейността си. Близо 160 хиляди ни дължи и държавното ВиК - София.


Наскоро получихме писмо от МРРБ, в което настояват към нашето разрешително за водовземане от язовир „Бебреш“ да се включи и ВиК. Отговорът ми е, че това е невъзможно. Ние имаме разрешение от Басейнова дирекция да ползваме вода за напояване, която предоставяме на земеделски производители и други клиенти, с които имаме договори. Разрешителното ни е в определени параметри - до 1 милион кубически метра вода. За това разрешително ние плащаме такса на Министерството на околната среда и водите.


ВиК трябва да имат разрешително за питейно водоползване, таксата там е друга.


Производителите на електрическа енергия плащат съвсем различна такса за водовземане от язовира.


Така че ползването на едно разрешително за различно ползване на водата е напълно невъзможно.


Получихме и писмо с искане ВиК да ползват част от нашите тръбопроводи. В момента обсъждаме техническата част на въпроса - къде да има водомери, как да бъдат обезпечени, така че да е невъзможно да бъдат манипулирани и т.н.